محصولات شرکت به چند بخش عمده تقسیم می گردد:

الف: ساختمانی

شامل پروفیل های درب و پنجره های معمولی،  دوجداره و ترمال بریک و همچنین پروفیل های مصرفی در بخش تاسیسات ساختمان جهت گرمایش و سرمایش و نمای ساختمان می باشد.

ب: پروفیل های بخش خودرو

شامل پروفیل های مصرفی در بخش خودرو سازی و پروفیل های مصرفی در قسمت های خنک کننده خودرو و همچنین شاسی و بدنه خودرو میباشد.

ج: پروفیل های بخش کشاورزی

شامل پروفیل های لوله رایزر در سایز یک اینچ و یک و یک چهارم اینچ ، یک و  یک دوم اینچ و همچنین لوله های سه اینچ و چهار اینچ  ( ویلمو)

د: پروفیل های بخش صنعتی

شامل میلگرد، چهار پهلو، تسمه و کلیه پروفیل های مصرفی در بخش های الکترونیک و برق (انواع هدسینگ) و خنک کننده های صنعتی و در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

 

 

 

 

بازدید 4865 بار